39-и поход "По пътя на четата на Таньо Войвода"
38-и поход "По пътя на четата на Таньо Войвода"